Ulice - Andovská (a okolie)

Andovská ulica
Kmeťova ulica
Kmeťova ulica
Kmeťova ulica
Ulica G.Czuczora
Dom Weissových
Nové Zámky
Andovská ulica
Andovská ul. a Gúgska ul.
Panoráma mesta
Kúria Druga - Zemiansky priechod / Andovská
Nagyfalussy kúria
Andovská ulica
Andovská ulica
Andovská ulica
#2324
Andovská ulica
Sitnianska ul. č.51, okolo roku 1930