Ulica SNP a okolie

Ulica SNP
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Autobusová stanica
Nové Zámky
Nové Zámky
Ulica SNP a ulica F.Kapisztóryho
Pohľad na mesto
Škôlka na Ďorockej ulici
Nové Zámky - sídlisko Prednádražie
Bratislavská cesta
Cyrilometódska ulica
Technické služby mesta
Cyrilometódska ulica
Vežička na ul. SNP -1989
Autobusová stanica zač. 80. rokov
Lastovičia ulica
Lastovičia ulica
Konštrukcia
Autobusová stanica
1. máj
Szent Imre u.
  • 1/3