Ulica SNP a okolie

Škôlka na Ďorockej ulici
Nové Zámky - sídlisko Prednádražie
Bratislavská cesta
Cyrilometódska ulica
Technické služby mesta
Cyrilometódska ulica
Vežička na ul. SNP -1989
Autobusová stanica zač. 80. rokov
Lastovičia ulica
Lastovičia ulica
Konštrukcia
Autobusová stanica
1. máj
Szent Imre u.
Dom Vágovitsa
Lekáreň Na Prednádraží
ul. SNP
#2188
ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
ul. SNP
ul. SNP a ul. M.R.Štefánika
Okolie autobusovej stanice
Škôlka na ul. Sv. Anny, dnes ul. SNP
Okolie dnešnej autobusovej stanice
  • 1/2