Kalvária

Pohľad z Kalvárie
Technické služby mesta
Kalvária
Kalvária
Kalvária
Vágovits Gyula - Kalvária
Kalvária
Kalvária
Kalvária
učiteľ Vazul Szabó
nám.pred Kalváriou
Kalvária
#2198
Profesor Cholnoky v Nových Zámkoch 1938
Kalvária
Technické služby
Technické služby
Technické služby (pod kalváriou)
Kalvária