ZX - nezaradené

Železničná staniva Nové Zámky - vizuál hist.banera
#4284
ulica J.M.Hurbana
ulica Pod lipami
Odstrel komína
#4259
Šrotovisko
ulica J.M.Hurbana
#3849
#3810
Svätá pravica
Štátny pánsko krajčírsky strihačský kurz.
Miklós Horthy
Eduard Beneš
Eduard Beneš
Ernest Šorokšári - Pevnosť Nové Zámky
Turul
Turul
Turul
ul. T.G. Masaryka
Svetový festival mládeže
Podzámska ulica a Gogoľova ulica
#3529
#3514
  • 1/3