ZX - nezaradené

Križovatka ulíc T.G.Masaryka a Svätoplukova
Ulica T.G.Masaryka
Ulica T.G.Masaryka
Ulica T.G.Masaryka
Jeruzalemská ulica
Ulička Mieru
Nové Zámky
Nábrežie rieky Nitra
Nábrežie rieky Nitra
Nábrežie rieky Nitra
Nové Zámky
Ulica J.Murgaša
Nové Zámky
Nové Zámky
Nitrianska cesta - Výpalisko
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Križovatka ulíc: T.G.Masaryka a Cyrilometódská
  • 1/5