Baťa, Cikta, Bánhegyi

Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
Zamestnaci kožolužných závodov r.1939
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
Továreň na spracovanie ľanu a kože
Bánhegyi C. J.
OD Zámčan
Bánhegyi kožiarske závody
Kožiarske závody
Kožiarske závody
Dychová hudba BAŤA
Kolektív koželužne Baťa
Kožiarske závody / Garbiareň
ÉSE-Cikta
  • 1/3