Sokolovňa

Nové Zámky
Sokolovňa
Sokolovňa
#3689
#3687
#3607
Pomník padlým
Sokolovňa
Artézska studňa
Artézska studňa
Artézska studňa
Sokolovňa
Sokolovňa
TJ Sokol
Sokolovňa - COMBO ČSTP
Sokolovňa - vchod
Sokolovňa
Pomník padlým - návrh
Pomník padlým - návrh
Pomník padlým - návrh
Park pri kaplnke Svätej Anny
Sokolovňa
Mini-Lesopark pri Sokolovni
Slávnostný pochod pred Turulom
  • 1/2