Písomnosti, medaily, mapy

Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Poisťujúci návrh proti ohňu
Poisťujúci návrh proti ohňu
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
O plánoch mesta postaviť novú radnicu po roku 1942
Obálka
Objednávka 01.05.1935
Telovýchovná jednota československých maďarov
Máj 1944
Pracovný preukaz
Pracovný preukaz
Pracovná knižka
Nové Zámky
Nové Zámky