Písomnosti, medaily, mapy

ESE - MOVE, 1942/43
BSP
Pamätná medaila mesta, 1970
Sami sebe
#4311
#4310
Osobný odznak
ESE-MOVE-MÁV, 1944
Odznak ktorý zdobil čiapku gymnazistu v roku 1941
ESE-MOVE, 1943
ESE, 1928/29
Medaile výber - Nové Zámky
MsO - SRZ - Nové Zámky
ESE - CIKTA, 1940-41
#4292
#4291
#4289
#4266
Výrez z mapy
Povolenie žobrať
Povolenie žobrať
#4246
#4245
Zoznam ulíc 1/4