Písomnosti, medaily, mapy

Fotoateliér Kováts
Fotoateliér Vasas
Nové Zámky
Skultéty Csaba a jeho darovaná zbierka
#3258
Krendl
Fried Simon
Conlegner
#3227
Účtenka Singer
Nesvadská ulica - Nesvadský priechod (1930)
REMESLOSLUŽBA v.d. Nové Zámky
ZELENINA Nové Zámky
Slovlik Nové Zámky
Šport hotel
Panoráma Nových Zámkov, 1664
Jednota 1950-2000
Anton Szomolányi - Povstanie na južnom Slovensku
Koláž
Dr. Noszkay Odon: A léki vár
Rodný list
Osvedčenie
Rodný list
#3090