Vojnové udalosti

Korešpondenčný lístok
Slávnostný obrad padlým vojakom /marec 1945/
Koncentračný tábor
#2514
Hlavné námestie - hotel Zlatý lev
Majzonovo námestie
Železničný most
Odovzdávanie čestnej zástavy
Hlavné námestie
Hotel Zlatý lev
Kostol Reformovanej cirkvi
#1380
Arcibiskupský palác
#1331
Poľná omša na Hlavnom námestí
#1277
#1276
#1275
#1274
#1168
Železničná stanica
Hotel Zlatý lev, 1905/1945
Presťahovanie
#1020