Vojnové udalosti

#1013
Tehelňa
#1006
#996
#995
#933
#926
#925
07.10.1944 - 14:08
Michalská bašta
Zničený pancierový vlak a most
#573
Memento
Memento
#75
#74
#73
#71
  • 3/3