Školy - ostatné

ZŠ Hradná - učiteľský zbor
#2248
#2247
MŠ na Leninovej r. 53/54
Poslední pionieri
#2229
#2218
#2216
Šimorka
#2160
Flengerka
#2139
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Vysvedčenie
Šimorka šk.r. 1954-1955
Šimorka šk.r. 1952-1953
Pomník oslobodenia mesta spod nadvlády Turkov
ZŠ na ul. B.Němcovej
SEŠ Nové Zámky
SEŠ Nové Zámky
Hlavné námestie
Sľub pionierov
ZŠ Mostná