Hlavné námestie - námestie

Hlavné námestie
Hlavné námestie, Mestský úrad
Duna Bank - Farkas Palota
A.J.
Grand Hotel
Námestie s fiakrom, v pozadi Farkas-palota
#241
#239
#37
#36
Farkašov dom
  • 13/13