Všetky fotografie

Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Béla Frideczky
Nové Zámky
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
O plánoch mesta postaviť novú radnicu po roku 1942
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Nové Zámky
Petőfiho ulica
Ulica M.R.Štefánika
Ulica M.R.Štefánika