Všetky fotografie

#59
Novomestská ulica
Lekáreň - Na Prednádraží
Medzimlynie
#53
#52
#51
#50
Výstavba novej nemocnice - monoblok
#48
#47
Štátna nemocnica na ul. Obrancov mieru
#45
#43
Novozámocký ľudový kroj
#41
#40
#39
#38
#37
#36
Farkašov dom
#34
#33