Všetky fotografie

Emma Palacková
Amélie Návoyová
Melinda Csikósová
Bianka Rozkopalová
Dominika Magyarová
Natália Dobrová
Ema Risznerová
Sara Grosz
Nikoleta Mytniková
Miriam Tóthová
Leo Száz
Thara Tárnok
Gréta Harcsová
Matúš Arpáš
Lucia Patyiová
Melánia Brišková
Amelia Julia Kashema
Ulica SNP
Nové Zámky
Ulica M.R.Štefánika
Bernolákov park
Bernolákovo námestie
Nové Zámky
Výstavba zimného štadióna