Každodenný život v meste

Pod železničným mostom
Pod železničným mostom
Nové Zámky
Fotoateliér Benko
Fotoateliér Nagy István
Fotoateliér Czenky???
Fotoateliér Kováts
Fotoateliér Vasas
Gabriel Keller
Cigánski muzikanti v 40. rokoch
"A Cigány" - divadelné predstavenie z r. 1937
Kultúra v Elektrosvite
#3226
Mestský stavebný podnik
Folklórna skupina Török Karol
Hudobná skupina Szarka (Atlas)
Szabó I. & Vágovits, Komárňanská ul. 4.3.1972
ĽŠU 1971 tablo
Grűnfeldova tehelňa
Pod pagaštanom pred 25 rokmi ...
Drobný tovar - BSP
#3088
Štrand
#3032