Všetky fotografie

Nábrežná ulica
Nábrežná ulica
Bitúnková ulica
Bitúnková ulica
Stará nemocnica
ZŠ Mostná
ZŠ Mostná
Roľnícka ulica
Roľnícka ulica
Roľnícka ulica
Roľnícka ulica
Križovatka ulíc Michalská bašta, Roľnícka a J.Kráľa
Križovatka ulíc Roľnícka a J.Kráľa
Križovatka ulíc Roľnícka a J.Kráľa
Križovatky ulíc Michalská bašta a Roľnícka
Ulica T.G.Masaryka
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Majzonovo námestie
Tržnica