Všetky fotografie

#40
#39
#38
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Farkašov dom
#34
#33
#32
#31
Vojaci na Dvorskej ceste
Kasárne
Pohľad na čast nádvoria kasární okolo r.1925
Výstavba reštaurácie PERLA
Čerpacia stanica na ulici Kapisztóryho
Budova Okresného národného výboru
Pomník padlým
Slovenská ulica
Slovenská ulica
Kalvária
Wellcome Our President
Budovanie
Kaviareň a reštaurácia Kiosk
Odhalenie sochy Antona Bernoláka