Všetky fotografie

Elektrosvit
Elektrosvit
#4359
Pracovný preukaz
Pracovný preukaz
Pracovná knižka
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Novozámocký futbal
Novozámocký futbal
Novozámocký futbal
Novozámocký futbal
Novozámocký futbal
Novozámocký futbal
Československí legionári