Všetky fotografie

Hlavné námeste s hotelom Zlatý Lev
Hlavné námeste s hotelom Zlatý Lev
Fontána na Korze
Duna Bank - Farkas Palota
Novozámockí futbalisti
A.J.
VUNAR - výskumný ústav náradia
Letecký záber Holubyho ul.
Letecký záber Sihoť
Letecký záber Kapisztóryho ul a Medzimlynie
Letecký záber Andovská ul.
Letecký záber Štrand E.Tatarika
Letecký záber rieky Nitra počas povodne
Železničné depo, točňa
Letecký záber železnice
Letecký záber železnice
Štvrť Za tromi mostami - Kolónia
Letecký záber železnice
Letecký záber železnice
Letecký záber centra mesta
Letecký záber centra mesta
Letecký záber centra mesta
Žerotínova bašta ,ul.P.Blahu a S.H.Vajanského
Letecký záber centra mesta