Všetky fotografie

#336
#335
#334
#333
#332
Letecký záber ul. G.Bethlena
#330
#329
Letisko
Letecký záber Nábrežná ul.
Letecký záber Elektrosvit
#325
Letecký záber - centra mesta - 80 rokov
#323
#322
#321
#320
#319
#318
Letecký záber - ul.M.R.Štefánika
#316
Technické služby
Technické služby
Technické služby (pod kalváriou)