Všetky fotografie

Dom kultúry
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Korzo
Hlavná ulica
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
asanácia 1987
Roľnícka ulica (asanácia)
asanácia 1987
ul. Janka Kráľa (asanácia)
ul. J.Kráľa (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Hostinec Malá Čaba (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)