Všetky fotografie

ul. M.R.Štefánika
#122
#121
#120
Ľud. a mešt. škola židovskej náboženskej obce
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Gúgska ulica
Hostinec Malá Čaba (asanácia)
Gúgska ulica
Gúgska ulica
Kurczweillovo jazero
Zúgov
Berek
#99
#98
#97
#96
#95
#94
#93
#92
Pérov