Všetky fotografie

#157
#156
Nitra po zregulovaní, pohľad zo starého mosta
Kúpanie pri Berku
Pohľad na Zúgov okolo 1942
#151
#150
#149
Lesopark Berek 1920-1930
#147
#146
#145
Hlavná ulica
Berek
Komárňanská ulica
#141
Berek - Provizórny most
ZŠ G.Czuczora
#138
Reštaurácia Berek
#136
#135
Reštaurácia Berek
Berek - dostihy 1961-62