Všetky fotografie

#150
#149
Lesopark Berek 1920-1930
#147
#146
#145
Hlavná ulica
Berek
Komárňanská ulica
#141
Berek - Provizórny most
ZŠ G.Czuczora
#138
Reštaurácia Berek
#136
#135
Reštaurácia Berek
Berek - dostihy 1961-62
Hotel Zlatý lev
Poštová ul.
Cigánski muzikanti
#126
#125
#124