Všetky fotografie

Hotel Zlatý lev
Poštová ul.
Cigánski muzikanti
#126
#125
#124
ul. M.R.Štefánika
#122
#121
#120
Ľud. a mešt. škola židovskej náboženskej obce
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Mlyn bratov Kleinovcov
Gúgska ulica
Hostinec Malá Čaba (asanácia)
Gúgska ulica
Gúgska ulica
Kurczweillovo jazero
Zúgov
Berek
#99
#98
#97