Všetky fotografie

Kaviareň Otthon (pohľadnica)
Kaviareň Otthon (pohľadnica)
#4202
#4201
Rieka Nitra
Sihoť
Panoráma mesta
Panoráma mesta
Panoráma mesta
Železničná stanica Nové Zámky
Námestie republiky
Kasárne
Kasárne
Pivničné priestory pod kasárňou
Komárňanská ulica
Námestie Györgya Széchényiho
Panoráma mesta
Námestie Györgya Széchényiho
ul. M.R.Štefánika
#4185
Hlavné námestie
Nové Zámky
OZ NZFA-ÉÚFA
OZ NZFA-ÉÚFA