Všetky fotografie

Križovatka: SNP, M.R.Štefánika, F.Kapisttóryho
Kasárne
Jazdecká ulica
Ulica SNP
Križovatka ulíc: SNP, M.R.Štefánika a F.Kapisttóryho
Križovatka ulíc: SNP, M.R.Štefánika a F.Kapisttóryho
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica M.R.Štefánika
Artézska studňa
Križovatka ulíc T.G.Masaryka a Svätoplukova
Ulica T.G.Masaryka
Ulica T.G.Masaryka
Štrand Emila Tatárika
Štrand Emila Tatárika
Štrand Emila Tatárika
Parkovisko pri Štrande
Tesla (OSRAM)
Šurianska ulica