Všetky fotografie

Bitúnková ulica
Kukučínova ulica
Farský kostol
#4229
Pred bývalou ZDŠ Staničná
Pred železničnou stanicou Nové Zámky
ulica J.M.Hurbana
ulica J.M.Hurbana
#4224
Žatva
#4222
#4221
#4220
Pohostinstvo Jankovics
1975 - RENOKOV, 2010 - polyfiremná budova
Farský kostol
Priemstav
#4215
Panoráma mesta
Železničná stanica Nové Zámky
t.č.: Školská ulica
Hotel Zlatý lev
The Beams
The Beams