Všetky fotografie

Vodné kasárne
Brána bývalých vodných kasární.
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Gymnázium
ulica J.M.Hurbana
ulica Pod lipami
Odstrel komína
#4266
Výrez z mapy
Komárňanská ulica
Gymnázium
Hostinecc Ruža
Prípravy na 1. mája
Povolenie žobrať
#4259
Pomník padlých legionárov
Povolenie žobrať