Všetky fotografie

Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Gymnázium
ulica J.M.Hurbana
ulica Pod lipami
Odstrel komína
#4266
Výrez z mapy
Komárňanská ulica
Gymnázium
Hostinecc Ruža
Prípravy na 1. mája
Povolenie žobrať
#4259
Pomník padlých legionárov
Povolenie žobrať
Pérov
Pérov
Pérov