Školy - ostatné

ZDŠ na Andovskej ulici
ZDŠ na Andovskej ulici
ZDŠ na Andovskej ulici
ZDŠ na Andovskej ulici
ZDŠ na Andovskej ulici
Novozámocké školy
Učiteľský zbor I. JSŠ na konci šk. roku 1955/56
II. JSŠ na Leninovej ulici
Björnsonova ulica
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Pomník oslobodenia mesta spod nadvlády Turkov
Ľud. a mešt. škola židovskej náboženskej obce
ŠZŠ Michala Flengera
Björnsonova ulica
Cigánski muzikanti v 40. rokoch
ZŠ Nábrežná vo výstavbe
Výstavba MŠ Elektrosvit na Tajovského ulici
Škola Flengerka
ZŠ Devínska
Pohľadnica - jedáleň vo Flengerke
Pamätník oslobodenia spod tureckej nadvlády
Jedenásťročná stredná škola - V.A
#3086