Všetky fotografie

Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
asanácia 1987
Roľnícka ulica (asanácia)
asanácia 1987
ul. Janka Kráľa (asanácia)
ul. J.Kráľa (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Hostinec Malá Čaba (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska ulica
Poštová ulica
#212
#211