Všetky fotografie

#258
#257
#256
#255
Flengerka
#249
Ľud. a mešt. škola židovskej náboženskej obce
#247
#246
Hlavné námestie
Námestie s fiakrom, v pozadi Farkas-palota
#241
Hlavné námestie
#239
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Korzo
Hlavná ulica
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
asanácia 1987
Roľnícka ulica (asanácia)
asanácia 1987
ul. Janka Kráľa (asanácia)