Všetky fotografie

ul. J.Kráľa (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Hostinec Malá Čaba (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska ulica
Poštová ulica
#212
#211
#210
#209
#208
#207
#206
#205