Všetky fotografie

Gúgska ulica (asanácia)
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska a Jeruzalemská ulica
Gúgska ulica
Poštová ulica
#212
#211
#210
#209
#208
#207
#206
#205
#204
#203
#202
#201
#200
#199
#198
#197
Vyťahovanie nového zvona do vežičky na Andovskej u
#195
Evanjelický kostol