Všetky fotografie

#268
#267
ZŠ Mostná
#265
#262
#261
Flengerka
Dievčenská škola - Flenger
#258
#257
#256
#255
Flengerka
#249
Ľud. a mešt. škola židovskej náboženskej obce
#247
#246
Hlavné námestie
Námestie s fiakrom, v pozadi Farkas-palota
Dom kultúry
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie