Všetky fotografie

Bernolákov park
#163
#162
#161
#160
Pohľadnica
Pohľadnica
#157
#156
Nitra po zregulovaní, pohľad zo starého mosta
Kúpanie pri Berku
Pohľad na Zúgov okolo 1942
#151
#150
#149
Lesopark Berek 1920-1930
#147
#146
#145
Hlavná ulica
Berek
Komárňanská ulica
#141
Berek - Provizórny most