Všetky fotografie

Každodenný život v meste
Novozámockí kresťanskí socialisti
Novozámocký ľudový kroj
#41
#40
#39
#38
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Farkašov dom
#34
#33
#32
#31
Vojaci na Dvorskej ceste
Kasárne
Pohľad na čast nádvoria kasární okolo r.1925
Výstavba reštaurácie PERLA
Čerpacia stanica na ulici Kapisztóryho
Budova Okresného národného výboru
Pomník padlým
Slovenská ulica
Slovenská ulica
Kalvária