Všetky fotografie

Štátna nemocnica na ul. Obrancov mieru
Každodenný život v meste
Novozámockí kresťanskí socialisti
Novozámocký ľudový kroj
#41
#40
#39
#38
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Farkašov dom
#34
#33
#32
#31
Vojaci na Dvorskej ceste
Kasárne
Pohľad na čast nádvoria kasární okolo r.1925
Výstavba reštaurácie PERLA
Čerpacia stanica na ulici Kapisztóryho
Budova Okresného národného výboru
Pomník padlým
Slovenská ulica
Slovenská ulica