Všetky fotografie

ESE, 1928/29
Medaile výber - Nové Zámky
MsO - SRZ - Nové Zámky
ESE - CIKTA, 1940-41
#4300
Stretnutie priateľov OZ NZFA-ÉÚFA
Stretnutie priateľov OZ NZFA-ÉÚFA
#4297
Gastro - Haal
Gastro - Haal
Námestie slobody - Šafárikova ulica
#4293
#4292
#4291
ulica M.R.Štefánika
#4289
Trieda Anny Bednárikovej v r.1957
1. máj 1959 - Hlavné námestie
1. máj 1959 - Hlavné námestie
Františkánsky kostol a kláštor
#4284
Rieka Nitra
Kríž kostolnej veže
Hlavné námestie, Farský kostol