Všetky fotografie

Sokolovňa
Pohľadnica
Pohľadnica
Nové Zámky
Elektrosvit
Elektrosvit
Nové Zámky
Elektrosvit
Elektrosvit
Elektrosvit
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky