Všetky fotografie

Železničný most
Mestské kúpalisko
#4335
Železničný most
Železničný most
Železničný most
Evanjelický kostol
Pancierový vlak Bratislava
Nové Zámky
Nové Zámky
ESE - MOVE, 1942/43
Železničná staniva Nové Zámky - vizuál hist.banera
Hlavné námestie 1968
BSP
Pamätná medaila mesta, 1970
Sami sebe
Kostol povýšenia Sv. kríža v Nových Zámkoch
#4311
#4310
Andovská ul. a Gúgska ul.
Osobný odznak
ESE-MOVE-MÁV, 1944
Odznak ktorý zdobil čiapku gymnazistu v roku 1941
ESE-MOVE, 1943