Všetky fotografie

Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky
Otakar Čičátka s rodinou
Otakar Čičátka v ateliéri
Otakar Čičátka pri práci
Otakar Čičátka pri práci
Otakar Čičátka v ateliéri
Otakar Čičátka v ateliéri
Otakar Čičátka v ateliéri
Otakar Čičátka - kresby
Otakar Čičátka - kresby
Otakar Čičátka - kresby
Otakar Čičátka - kresby
Otakar Čičátka - kresby
Otakar Čičátka - diela a štúdie v Prahe
Otakar Čičátka - diela a štúdie
Otakar Čičátka - diela a štúdie